Når på døgnet er strømmen billigst?

Billig strøm

Mange lurer på hvordan de kan få billigst mulig strøm. Og når på døgnet er strømmen egentlig billigst?

Vi nordmenn blir mer og mer «strømbevisste». Det er ikke så rart. Strømprisene er skyhøye og forventes å forbli det i uoverskuelig framtid.

Det er flere grep du kan ta. I tillegg til å bruke strøm når den er billigst, vil det også være lurt å velge en pålitelig strømleverandør som du kan stole på.

Når på døgnet er strømmen billigst?

Når på døgnet er strømmen billigst?

Når på døgnet bør du bruke strøm? Strømprisen følger etterspørselen. I tider på døgnet der befolkningen generelt bruker mye strøm, er prisene høye. Tilsvarende er de lave når forbruket er lavt.

Det betyr at strømmen ofte er dyrest på morgenen og på ettermiddagen. På morgenen skal flesteparten av oss av gårde til jobb, skole eller barnehage. Vi dusjer, koker kaffe og gjør ulike ting som påvirker strømforbruket.

Det samme skjer på ettermiddagen, når «hele landet» skal spise middag, vaske klær og gjøre generelt gjøre diverse husarbeid.

Bruk strøm når etterspørselen er lav

Skal du spare strøm bør du derfor generelt unngå tidsrommene mellom 7 og 9 på morgenen og mellom 18 og 20 på ettermiddagen. Det du ikke trenger å bruke strøm på akkurat da, bør du vente med.

Derimot er det tidsrommene mellom 22-07 og 12-15 som gjelder om du ønsker å spare penger. Da er det normalt et lavt forbruk. Lav etterspørsel betyr lavere priser.

Sitter du på hjemmekontor eller av andre grunner er hjemme på dagtid, bør du derfor benytte muligheten til å vaske klær tidlig på ettermiddagen.

Dusjen kan du med fordel ta på kveldstid. Husk bare at når du dusjer, vil strømforbruket være høyest i timene etter dusjen, mens varmtvannsberederen varmer opp nytt vann.

Hvordan bestemmes strømprisene?

Ingenting er som normalt om dagen. For strømmen skal jo være rimelig om sommeren. Bor du i Sør-Norge, vet du at det ikke er tilfelle i år. Vi ser strømpriser som ikke ligner noe vi har sett før. For å forstå helheten, må vi se litt på hva som påvirker strømprisene.

I Norge er det det nordiske/nordeuropeiske kraftmarkedet, NordPool, som bestemmer dagens strømpriser. Det er balansen mellom tilbud og etterspørsel som avgjør prisene. I disse dager er det kraftmangel, og derfor kan kraftprodusentene selge seg dyrt.

Norge samarbeider med Sverige, Danmark og Finland om kjøp og salg av strøm. I tillegg er deler av strømproduksjonen knyttet opp mot andre land, for eksempel Frankrike, Polen og Tyskland.

Her i landet er det Statkraft som eier Kraftbørsen. De andre landene som er en del av NordPool-børsen, har tilsvarende ordning. NordPool skal sørge for at markedet blir regulert på en god måte, i tillegg til å styre strømprisene.

Hver dag selger kraftprodusentene strøm til strømleverandørene på NordPool-børsen. Deretter selges den videre fra strømleverandørene til deg og meg.

Kraftprodusentene er selvfølgelig interessert i å tjene mest mulig penger. Derfor selger de strømmen sin til de selskapene som byr høyest.

Strømprisene i Norge avhenger mye av været

I dag er det størst fokus på fornybar energi. Derfor har været mye å si når det kommer til hva slags strømpriser vi får. Her i nord påvirkes strømproduksjonen av vær, vind og produksjonen av fossilt brensel.

I Norge består for eksempel 90 % av kraftproduksjonen av vannkraft. I perioder med mye nedbør, enten i form av regn eller snø, fylles vannmagasinene. Dermed kan strømprodusentene produsere masse strøm og vi får lave strømpriser.

Er det derimot lite nedbør, vil vannmagasinene bli tomme og vi får et energiunderskudd. Det vil da ikke være mulig for kraftprodusentene å produsere like mye strøm som markedet etterspør. Dermed blir strømmen dyrere.

Europeisk samarbeid

Strømmarkedet er internasjonalisert og derfor vil norske strømpriser påvirkes av forhold ute i Europa.

Er det for eksempel mye vind i Tyskland og Danmark, vil disse klare å tilby mer vindkraft til lavere priser.

Etter Russlands invasjon av Ukraina, har de europeiske landene sluttet å importere så mye gass fra Russland. Dermed ble etterspørselen etter annen energi høyere, som igjen førte til at allerede høye strømpriser ble enda høyere.

I tillegg kan norske kraftprodusenter velge å selge strømmen sin til utlandet, for å dermed tjene enda mer. Blir det da knapphet her, betyr det at vi får høyere strømpriser.

Når Norge importerer strøm, påvirkes prisen også av valutakursen. Er euroen dyr, blir strømmen vi importerer tilsvarende dyrere.

Hvorfor prisforskjellen så stor i Nord-Norge og Sør-Norge?

Bor du nord i landet, kan du fortsatt glede deg over lave strømpriser. Det er faktisk helt enorme forskjeller på nord og sør.

Strømmen som produseres i Nord-Norge kan nemlig kun delvis sendes sørover, grunnet flaskehalser i strømnettet. Det betyr at Nord-Norge får et strømoverskudd, noe som kommer forbrukerne til gode.

I tillegg er de nordlige fylkene unntatt merverdiavgift på strøm.

Kilder

Kristin Aksnes

Kristin Aksnes

Kristin har flere års erfaring som tekstforfatter og oversetter. I tillegg har hun lang erfaring fra både reiselivsbransjen og helsesektoren. Bak hver tekst Kristin skriver ligger det nøye research, slik at du som leser kan føle deg trygg på at du får god og riktig informasjon. Ellers har Kristin en egen evne til å finne smarte og kreative løsninger som forenkler hverdagen i hjemmet.
facebook-social instagram-social xplace-social