Nye regler ved salg av bolig: Enkel oversikt

Regler ved salg av bolig

Skal du kjøpe eller selge bolig om kort tid? Da bør du lese denne artikkelen!

Allerede 1. januar 2022 vil de nye boligsalgsreglene bli innført. Det vil føre til en innstramming av Avhendingsloven, som er en av mange lover som regulerer boligsalg i Norge i dag.

Grunnen til at boligsalgsreglene blir revidert nå, har med hvordan boliger skifter eiere på. Vi hører stadig vekk om boligvinnere -og tapere og de stadige konfliktene i forbindelse med boligsalg. Dessuten beveger vi oss inn i en litt mer usikker fremtid. Miljøhensyn, uroligheter og økonomisk skjevfordeling er alle med på å bidra til dette. De nye boligsalgsreglene 2022 er et verktøy for å minske denne usikkerheten.

Men hva innebærer de nye boligsalgsreglene i 2022 for deg? Det skal vi se nærmere på nå.

Hvorfor kommer det nye boligsalgsregler i 2022?

Regler er ofte til for og forbedres. Lover og regler rundt salg av bolig skal sikre begge parter. De reglene vi snakker om her skal legge til rette for en mer korrekt overtakelse uten at det oppstår konflikter i ettertid. Boliger med mangler, skader eller uoppfylte krav skal dokumenteres og anmerkes.

Eksempler på dette er:

 • Arealavvik.
 • Skjulte skader.
 • Feil i opplysninger.

Dessuten kommer det stadig vekk nye miljøkrav og andre krav som skal regulere boligsalg i større grad. Disse er partene oppsatt til å følge. Dette stiller krav til både kjøper og selger.

I dag reguleres salg og kjøp av bolig under mange ulike lover. Vi kan nevne noen:

 • Bostedoppføringloven.
 • Håndverkertjenesteloven.
 • Eiendomsmeglingsloven.
 • Avhendingsloven.

Det er spesielt den siste loven nevnt ovenfor som er viktig for kjøpere og selgere nå. Den vil bli endret ved nyttår, og de som er på markedet fra nå og fram til 2022 må gjøre noen valg.

Les også: Slik velger du den beste eiendomsmegleren

Hvordan kan du som kjøper og selger tolke Avhendingsloven?

Kontraktinngåelse ved kjøp og salg av bolig

Avhendingsloven har spesifikke regler for både kjøper og selger. Dette er regler som man fram til nå ikke alltid har benyttet seg godt av. Det er kjedelig å oppdage etter at man har kjøpt at boligen har udokumenterte mangler.

Når man nå går inn i det nye året 2022, så vil du være knyttet til endringene i loven.

Som selger

Når du skal selge bolig, så er det viktig at du oppgir alle opplysninger. Dette har man tidligere gjort i en tilstandsrapport, men forskjellen nå er at:

 • Det skal dokumenteres hva som er kontrollert.
 • Du må dokumentere alle feil, mangler og skader.
 • Årsakene til eventuelle skader må oppgis.
 • Du må estimere et anslag for kostnader tilknyttet skader.

Det vil heller ikke bli mulig å selge «som den er» lenger, selv om dette ikke er så vanlig i dag heller. Dokumentasjon bør fremstilles av en som har kunnskap til å rapportere om tilstand på boliger og bygg. Det er viktig at tilstandsrapporten er skrevet på et forståelig språk uten mulighet for at misforståelser oppstår. Som selger kan du ikke lenger fraskrive deg ansvar og overlate ansvaret til kjøperen.

Som kjøper

Som kjøper må du sette deg inn i boligens kvaliteter. Du må dermed kunne redegjøre for at du har forstått innholdet i tilstandsrapporten, og kan ikke uten videre komme i etterkant å kreve kjøpet ugyldig. Dette er mest aktuelt i saker der skjulte skader ikke har blitt registrert.

For å få mest ut av tilstandsrapporten bør man gå gjennom rom for rom i hele boligen. Værelser som kjøkken, bad, kjeller og loft kan ha store skader uten at de synes. Derfor er det viktig å forstå hva slike utbedringer koster deg i renovasjon. Jo større slike kostnader er, desto større konsekvens kan det få.

De nye boligsalgsreglene vil redusere eventuelle konflikter mellom kjøper og selger. Det har vist seg at slike saker er både tidkrevende og kostbare. Dette er svært lite gunstig i en tid der alt er mer usikkert.

Det er spesielt i saker der kjøper har en annen forventning til huset at konfliktene oppstår. Dersom det ikke kommer klart fram er det opp til rettsinstansen å avgjøre saken. Du må skrive en nedre egenandel på 10.000 kroner for å forsikre deg om at loven blir vedholdt.

Nye boligsalgsregler 2022 – Kort oppsummert

Selv om Avhendingsloven blir strammet inn for å forhindre langvarige konflikter mellom kjøper og selger, har de nye boligsalgslovene også påvirkning på håndverkerne. Alle instanser som er med på boligsalget vil måtte ta ansvaret sitt på alvor, slik at man reduserer sjansene for konflikt og at boliger holder den standarden som er lovpålagt.

Det er kjøper og selger som til slutt må avgjøre overføringen av eiendom, og det vil bli enklere med de nye boligsalgsreglene som kommer i 2022.

Avatar

Bård Fjeldavli

Bård Fjeldavli har solid teknisk innsikt omkring temaene bolig og oppussing. Han er dedikert til å veilede leserne mot de beste valgene, spesielt når det gjelder ulike tjenester som leveres til hjemmet. Her nevner vi både strømleverandører, boligalarmer og ulike eiendomsmeglere. Bård har bakgrunn fra logistikk, og skilter med en bachelorgrad fra 2013 hvor han dykket dypt inn i emner som lager, transport og salg.
facebook-social twitter-social webpage-social