Radon i boligen: Dette bør du være obs på

Sjekkpunkter For Radontiltak i Boligen

Enten du har bodd lenge i et hus eller nylig har kjøpt et gammelt hus, så er det ikke sikkert radon er det første du tenker på. Radon i boligen er noe du bør være obs på, da det er en radioaktiv gass som kan påføre skader over tid.

Skal du lage et oppholdsrom i kjellerstua eller er du usikker på om du har radon i boligen? Det er ofte lett å glemme og måle radon-forholdene, da gassen både er ufarget og luktfri. Dessuten kan plagene lett forveksles med andre. Av de grunner er det lurt å sjekke om det er for høyt radonnivå i boligen.

Heldigvis går det an å sjekke boligen for radon, og gjøre tiltak som bedrer inneklimaet hjemme!

Hva er radon?

Hva er radon?

Radon er en tung edelgass som dannes naturlig i jordskorpen. Gassen stråler radioaktivt, noe som betyr at den kan påføre skader på mennesker og dyr. Det er naturlig å forbinde en del kreftsykdommer med radonforekomsten i hus og hjem.

Mange er bekymret for radon i boligen, men vet ikke hvordan de skal gå fram. Forekomster av radon i granitt og skifer kan sive inn i hus der det er sprekkdannelser og luftrom. Når det blir mer enn 100-200 Bq/kubikkmeter, så bør man finne en løsning på problemet. Men hvordan? Vi kommer tilbake til hvilke tiltak man bør gjøre!

Radon sprer seg altså hovedsakelig i luft. Det vil likevel ikke si at det ikke kan forekomme radon i vannet. Dette er det greit å være obs på!

Hvorfor er radon farlig?

Radon i boligen er farlig når vi puster den inn i lungene. Som en radioaktiv gass vil den kunne føre til celledeling og sykdommer som resultat av dette. Blant annet er lungekreft en sykdom som kan forårsakes av radon. For å forstå alvorligheten av radon i boligen, så kan man lettere forstå det når man vet at radon er et biprodukt av uran som man kan lage atombomber av.

Radon er så skadelig at myndighetene har utarbeidet et eget radonkart, eller aktsomhetskart som det også kalles. Kartet kan gi en indikasjon på forekomsten i landsdelen man bor i, men som ekspertene sier. Ingen boliger er 100% sikret mot radon. Derfor må en egen måling foretas.

Noen er ekstra utsatt for radonstråling, og barn kan rammes hardt av slik påvirkning. Barn er forsatt i utvikling og puster raskere. Stråling fra radon er mer konsentrert når den er inne i et hjem. Derfor er det viktig at man foretar en radonmåling i huset sitt.

Hvordan måler jeg radon?

Heldigvis kan vi måle radonnivået i boligen med en måler. Det er flere måter å sjekke radonnivået i boligen, enten man skaffer seg en radonmåler selv, eller får en fagperson til å gjøre målingene. En måler kan lese av radoninnholdet i luft, eller man kan bruke en sporfilm som avsetter radonforekomsten over et tidsspenn på opptil 2 måneder.

Det er anbefalt å måle radonnivået på vinterhalvåret, da det er enklere å måle radonforekomsten når det er størst temperaturforskjell ute og inne. Det gjør at det er enklere å få et korrekt resultat av målingene. Anbefalt periode er mellom oktober og april.

Når man plasserer ut radonmålerutstyret bør man tenke på flere ting.

  • Plasser radonmåleren i en høyde på 1-2 meter fra gulvet.
  • Plasser målere i første og eventuelt andre etasje.
  • Måleenheten bør ligge eller henge fritt.
  • Må ikke plasseres for nærme dører eller varmekilder.

Det fins både sporfilmer som kan plasseres rundt i rommene, slik som dette måleutstyret for radonnivå. Samtidig finnes det også digitale målere som kan brukes om og om igjen. Med en slik radonmåler kan du ikke bare måle radonnivå, men også luftkvaliteten generelt året rundt.

Hvordan kan man redusere radon?

En vifte som er plassert på loftet for å redusere radon
God ventilasjon er nødvendig om radonnivåene er for høye.

Har du oppdaget kritisk radonnivå i boligen din, så er det flere ting du bør gjøre. Som regel er det utette kjellergulv eller sprekker som forårsaker at radon kommer inn i boligen. Gassen kan bli værende i boligen lenge.

Det er ikke alltid like enkelt å finne kilden til problemene. Derfor kan det være lurt å tilkalle ekspertise, slik som ekspertene hos Radonmannen. Det er mange ting som kan gjøres for å begrense radonnivået i boligen.

  • Tette til rørgjennomføringer.
  • Tette sprekkdannelser i murgulv -og vegger.
  • Legge på radonsperre.
  • Montere vifter og ha god gjennomlufting.

Tiltakene sammen har god effekt, mens det kan ha mindre effekt om man for eksempel bare tetter sprekkdannelser.

Byggematerialer kan også inneholde radon, spesielt fyllmasser og betong. Derfor må man sørge for å måle disse for verdier av radon. Det er ikke helt enkelt å avdekke selv, så da er Radonmannen god å ha.

Vannet kan også være kontaminert med radon, og derfor bør man sjekke nivåene i vannet også. Når det gjelder vannet er det 3 elementer som har vist seg å ha effekt. Lufting, lagring og filtrering vil i mange tilfeller sørge for 95% vannkvalitet.

Alle radontiltak bør kontrolleres hvert år, og vedlikehold bør vurderes hvert 5. år!

Konklusjon

Radon er en gass som stiger opp fra berggrunnen. Gassen kan skape helseplager og alvorlige sykdommer om det ikke gjøres noe med problemet. Reglene er klare og mange mangler ennå å gjøre målinger av boligen sin for å sjekke nivåene av radon i boligen.

Målinger kan gjøres enkelt, og avdekker relativt raskt om det er for mye radon i boligen. Tiltak mot radon kan være alt fra tetting av rør og gjennomføringer, legge radonsperre, lufte og stadig sjekke radonnivået i boligen.

Uten at man vet det kan radon gjøre skade, fordi den er både luktfri og usynlig. Man merker rett og slett ikke at gassen er der. En enkelt måling kan gi deg mer kunnskap om radon i boligen din!

Kilder

Avatar

Bård Fjeldavli

Bård Fjeldavli har solid teknisk innsikt omkring temaene bolig og oppussing. Han er dedikert til å veilede leserne mot de beste valgene, spesielt når det gjelder ulike tjenester som leveres til hjemmet. Her nevner vi både strømleverandører, boligalarmer og ulike eiendomsmeglere. Bård har bakgrunn fra logistikk, og skilter med en bachelorgrad fra 2013 hvor han dykket dypt inn i emner som lager, transport og salg.
facebook-social twitter-social webpage-social