Hvordan fjerne muggsopp? Informasjon og råd

Fjerner muggsopp

Muggsopp er en av de store fiendene i hjemmet. I tillegg til å lukte vondt, kan den også være helseskadelig.

I luften rundt oss, både ute og inne, finnes det soppsporer. Blir miljøet fuktig nok, vil disse utvikle seg til muggsopp. Får du det inne i hjemmet ditt, kan det både være helseskadelig og gi en vond lukt. Det er derfor svært viktig å ta tak i problemet så snart du har oppdaget det.

Fuktigheten kan komme fra mange ulike kilder, slik som eksempelvis dårlig ventilasjon, lekkasje, dårlig drenering eller fuktighet fra bakken.

Hot tips: Luftavfuktere kan fjerne mye av fuktigheten

En enkel metode for å redusere luftfuktigheten er å gå til innkjøp av en luftavfukter. Disse vil fjerne kunne fjerne mye av fuktigheten i luften, og dermed redusere risikoen for mugg og råte.

Hvor er det vanlig med muggsopp?

Mange nye boliger får fukt- og muggskader som følge av at de er for tette og dermed har dårlig ventilasjon. Også feil og mangler under bygging og ekstremvær er skyld i at boliger får fuktskader.

Muggsopp trives spesielt godt der det er fuktig. Bygningsmaterialer som isolasjon, tapet, gulvbelegg og malte vegger kan alle gi et godt miljø for muggsoppen.

Foruten å forårsake helseproblemer og vond lukt, kan også fuktskader og muggsopp bli svært dyrt om du ikke oppdager det i tide. Ofte har sopp- og råteskader fått fri utfoldelse i lang tid, før noen oppdager det.

Hvordan ser muggsopp ut?

Muggsopp kan ha mange ulike farger. Den kan være grønn, grå, svart, rød og gul. Soppen kan være lett å få øye på, ved at det dannes en misfarging der den oppstår.

Ofte finner du den på litt skjulte steder, som bak møbler, i hjørner eller på loftet.

Hvorfor er muggsopp helseskadelig?

Muggsoppen bryter ikke ned byggematerialene på samme måte som råtesopp. Den er likevel ikke harmløs. Muggsopp kan både være ubehagelig og også farlig for enkelte. Har du en astmatiker eller allergiker i hus, kan disse få sterke ubehag hvis det er muggsopp til stede.

Symptomene på muggsoppallergi kan være svært ulike. Alt fra lett ubehag til at man føler seg helt utslått. I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) har studier vist at man har økt risiko for å utvikle astma eller forverring av astma om man over tid oppholder seg i en bygning med fukt- og muggskader. Også bronkitt og eksem kan ha en direkte sammenheng med dette.

Symptomer du bør være oppmerksom på er som følger.

 • Astmasymptomer (for eksempel pipende pust, hoste, trykk for brystet).
 • Høysnue (for eksempel nys, kløende øyne og tett eller rennende nese).
 • Tretthet.
 • Nedsatt allmenntilstand.
 • Hodepine.
 • Konsentrasjonsvansker.
 • Hudproblemer.

Hvis du har hatt disse symptomene over tid, bør du ta kontakt med fastlegen din. Mistenker du i tillegg at du har fukt og mugg i boligen din, bør du informere fastlegen din om dette.

Tegn på muggsopp

Hvordan fjerne muggsopp: Informasjon og råd

Mange har muggsopp i boligen, uten at de vet det. I langt de fleste tilfellene oppdages det under renovering eller lignende. Det er likevel ikke vanskelig å identifisere.

Hvis du synes det er mugglukt i hjemmet ditt, er det sannsynlig at det er muggsopp ett eller annet sted. Det er derimot ikke alltid du kan lukte den.

Sjekk gjerne at gulvet ditt ikke buler. Hvis det gjør det, kan det være fordi det er fuktskader i gulvet. Ofte viser muggsoppen seg først med en lett misfarging på overflaten. Etter hvert vil den bli mer synlig, med sporer og mycel, og sees som sorte eller grå flekker i ujevn formasjon.

Du bør også jevnlig sjekke vinduskarmer. Her kan det ofte legge seg kondens, som igjen gir gode levevilkår for sopp.

Unngå å kjøpe bolig med muggsopp

Hvis du skal kjøpe ny bolig, er det lurt å gå over boligen i jakt på eventuell muggsopp.

Det samme kan du gjerne gjøre i hjemmet ditt med jevne mellomrom, slik at du kan unngå ubehagelige overraskelser.

 • Sjekk etter misfarget eller bulende tapet. Sjekk også flisene på badet. Gå over fugene og se at de er tette. Dette er spesielt viktig i og rundt dusjen.
 • Se etter sorte prikker på overflater rundt i boligen. Sjekk tak og vegger, benkeplater på kjøkkenet og skap. Ta også en titt i vinduskarmene og bak møbler.
 • Ta en titt på gulvene. Se etter ujevnheter og sprekker.
 • Gå over veggene og se om det er noen myke punkter.
 • Hvis det er vinyltapet på badet, bør du se om det er noen løse skjøter.
 • Sjekk boligen utvendig. Er det murstein, bør du se om det finnes noen uregelmessigheter, som sprukne og ødelagte fuger.
 • Sjekk takrenner og avløp.
 • Hvis du er på visning på vinteren, bør du se etter istapper fra taket. Dette kan nemlig tyde på at taket er dårlig isolert.

Hvordan fjerner man muggsopp?

Hvis du oppdager store mengder muggsopp, klarer du dessverre ikke å bli kvitt det selv. Da må du kontakte fagfolk.

Er det derimot mindre mengder, anbefaler Norsk Hussopp Forsikring følgende fremgangsmåte.

 1. Finn frem vaskebøtte, gummihansker og rengjøringsmidler tilpasset materialet og sett i gang. Dersom det ikke er tilstrekkelig med vanlig vaskemiddel, kan du benytte kraftvask eller klorinblanding bestående av 10 deler vann og 1 del klorin.
 2. Test på et lite område først dersom du er i tvil om materialet tåler kraftvask / klorin. Husk å bruke hansker og luft godt. La vaskemiddelet virke ca. 20 minutter.
 3. Bruk rent vann og vask / skyll bort vaskemiddelet. Dette er viktig for å unngå skade på vegger, tak og møbler.
 4. Følg med på utviklingen. Dersom muggsoppen kommer tilbake eller utvikler seg videre, anbefaler vi at du gjør videre undersøkelser og tiltak, enten selv eller med hjelp fra fagpersoner. Du må finne fuktkilden og utbedre den, ellers vil muggsoppen komme tilbake gang på gang.
 5. Start ditt nye muggfrie liv med å lufte godt i boligen. Luft gjerne hver morgen mens du spiser frokost. Da er det mindre sjanse for at den kommer tilbake.

Forebygging av muggsopp

For at muggsoppen skal vokse og trives, trenger den fukt, temperatur og næring. Du bør derfor unngå fukt i boligen. Hvis du tidligere har hatt muggsopp, er det stor sannsynlighet for at det kommer tilbake på samme sted.

Ta en kontroll minst et par ganger i året. Rom med mye fuktighet, for eksempel bad og vaskerom, må ha ekstra god ventilasjon!

Kilder

Kristin Aksnes

Kristin Aksnes

Kristin har flere års erfaring som tekstforfatter og oversetter. I tillegg har hun lang erfaring fra både reiselivsbransjen og helsesektoren. Bak hver tekst Kristin skriver ligger det nøye research, slik at du som leser kan føle deg trygg på at du får god og riktig informasjon. Ellers har Kristin en egen evne til å finne smarte og kreative løsninger som forenkler hverdagen i hjemmet.
facebook-social instagram-social xplace-social