Hvorfor bør man ha kontroll av elektrisk anlegg?

Utfører kontroll av det elektriske anlegget

Har du egentlig styr på hvordan det står til med det elektriske anlegget i huset? Det kan faktisk lønne seg med en kontroll i ny og ne!

En kontroll av elektrisk anlegg er viktig av flere grunner.  Ved en slik kontroll kan du forebygge og avdekke feil på det elektriske anlegget. Dermed unngår du at både dyr, mennesker og eiendom blir skadet som følge av defekter på anlegget.

Mange tror at brenning av stearinlys er årsaken til de fleste boligbrannene i Norge. Slik er det ikke. Langt de fleste boligbrannene skyldes det elektriske anlegget. Slitte ledninger, feil bruk av elektrisk utstyr og gamle anlegg er gjengangere i statistikken over boligbranner.

Bor du i et hus med et eldre elektrisk anlegg? Da må du huske at anleggene man satte opp før ikke er dimensjonert for dagens bruk. I dag har vi langt flere ting i huset som trenger strøm. Derfor kan gamle anlegg rett og slett være en tikkende brannbombe.

Det er også viktig å være klar over at det er boligeieren som er ansvarlig for at det elektriske anlegget er i orden. Ved tilfelle av brann vil forsikringsselskapet kunne gi deg avslag dersom det viser seg at det er grove feil og mangler på anlegget, som burde vært utbedret.

Du kan ikke selv utføre en kontroll av elektrisk anlegg. Dette må utføres av en autorisert elektriker!

Elektrisk kontroll av huset: Hva er det?

Hva er elektrisk kontroll

Det er to ulike metoder for kontroll av elektrisk anlegg, nemlig el-sjekk og el-kontroll.  El-sjekk er en grunnleggende sjekk av anlegget, mens el-kontroll er en grundig og mer omfattende kontroll.

Hva er en el-sjekk?

En el-sjekk er en mindre omfattende kontroll av et elektrisk anlegg. Under en slik kontroll vil elektrikeren ta en gjennomgang. Der vil han sjekke at anlegget fungerer som det skal. Kontrolløren vil sjekke kabler, brytere, stikkontakter og ta en gjennomgang av sikringsskapet.

I tillegg tas det stikkprøver av koblingspunkter, stikkontakter, brytere og lamper. Under en el-sjekk blir ikke utstyr demontert, med mindre det er mistenkelige funn.

En el-sjekk er en relativt rask kontroll av et elektrisk anlegg, som tar ca. 60-90 minutter. Det er lurt å være hjemme når kontrollen utføres, slik at kontrolløren enklere kan ta seg rundt i hele boligen. Kanskje har også kontrolløren noen spørsmål underveis, og det er derfor greit å holde seg tilgjengelig!

Hva er en el-kontroll?

El-kontrollen er litt mer omfattende enn el-sjekken. Her vil kontrolløren sjekke og måle hele det elektriske anlegget. Kontrollen starter ofte i sikringsskapet, der det vil sjekkes for varmegang og generell tilstand. Strømmåleren vil også gjennomgås, i tillegg til jordfeilbryter og overspenningsvern.

Deretter vil kontrolløren gå videre til el-materiellet i resten av hjemmet. Her vil kontrollen avhenge av boligen og hvilke elektriske apparater du har. Generelt kan vi si at det oftest er aktuelt å sjekke tilkoblinger på elektrisk utstyr, som downlights, vaskemaskin, oppvaskmaskin, varmtvannsbereder, ovn og lysarmaturer. Gamle hus har ikke krav om kun jordede stikkontakter, men i nyere hus er dette påkrevd og vil derfor bli sjekket.

I etterkant av kontrollen får du en rapport. Den vil fortelle deg om resultatet, samt hvilke feil og mangler som eventuelt ble avdekket. Du vil få en frist for når dette må utbedres. Dette vil i all hovedsak måtte gjøres av en elektriker.

En el-kontroll er langt mer tidkrevende enn en el-sjekk, så du må regne med at det kan ta opptil tre timer!

Hvorfor bør man utføre kontroll av elektrisk anlegg?

Det er ulike grunner til at man bør kontrollere det elektriske anlegget. I verste fall kan et defekt anlegg medføre store skader og brann.

Du tenker kanskje likevel at det ikke er noe feil med anlegget ditt? Alt fungerer jo helt fint. Hvorfor skal du da punge ut for en tilsynelatende helt unødvendig ekstrautgift?

Da må du huske på at en el-sjekk kan være livreddende. Og utgiften for en el-sjekk eller el-kontroll kan være langt rimeligere enn eventuelle skader som kan komme på grunn av elektriske ulykker.

Vi vil jo alle at boligen vår skal være en trygg plass for alle som bor der. Hvis du ikke får sjekket det elektriske anlegget, kan det være fatale feil du ikke får avdekket, som blant annet feilkoblinger og utdaterte installasjoner og systemer.

Hva kan en feil på det elektriske anlegget føre til?

Det er flere situasjoner som kan oppstå om det er feil på det elektriske anlegget. Blant disse har vi:

  • Brann. Som nevnt tidligere, er feil på det elektriske anlegget en av de vanligste brannårsakene ved boligbranner i Norge. Selv om det elektriske anlegget ble nøye satt opp da boligen var ny, er det mye som kan skje med tiden. Kanskje har du renovert huset? Eller kanskje anlegget begynner å bli utdatert, og ikke takler dagens bruk?
  • Skade på utstyr. Hvis du bruker gamle ledninger eller feilkobler kan det gjøre levetiden på de elektriske apparatene dine kortere. Husk at forsikringen ofte ikke dekker feilkoblinger!
  • Overspenning. Nye sikringsskap har krav om overspenningsvern, men du kan også installere det i eldre skap. Et overspenningsvern vil beskytte deg mot skadelige overspenninger samt atmosfæriske overspenninger, for eksempel ved lynnedslag.
  • Støt. Elektriske støt kan være svært alvorlig og i verste fall medføre dødsfall.
  • Overbelastning. Hvis du har koblet mange elektriske apparater til samme kurs, kan det bli overbelastning. I beste fall ryker sikringen, men det kan også føre til brann. Apparater som er ekstra strømkrevende, må ha sin egen kurs. En sikring som ofte går, er gjerne et varsel om at du har overbelastning!

Hvor ofte bør man ha kontroll av elektrisk anlegg?

En el-sjekk bør gjennomføres minimum hvert femte år. På den måten kan du forhindre farlige situasjoner grunnet feil og mangler. I tillegg får du informasjon om hvordan du kan sikre boligen din enda bedre.

Alle boliger skal ha el-kontroll hvert 20 år. For hytter og fritidsboliger er intervallet på 30 år.

Du må selv betale for kontrollen, men husk at det tross alt er en billig investering i boligens og familiens sikkerhet!

Kilder

Kristin Aksnes

Kristin Aksnes

Kristin har flere års erfaring som tekstforfatter og oversetter. I tillegg har hun lang erfaring fra både reiselivsbransjen og helsesektoren. Bak hver tekst Kristin skriver ligger det nøye research, slik at du som leser kan føle deg trygg på at du får god og riktig informasjon. Ellers har Kristin en egen evne til å finne smarte og kreative løsninger som forenkler hverdagen i hjemmet.
facebook-social instagram-social xplace-social