– Både eiere og brukere har ansvar for at det elektriske anlegget i boligen til enhver tid er i forskriftsmessig stand. Det offentlige gjennomfører stikkprøvekontroller, men de er veldig sporadiske og dekker på ingen måte det behovet som det er for denne typen kontroller, sier Runar Strand som er daglig leder i Elsjekk AS.

– Over halvparten av boligbrannene i Norge er forårsaket av feil i elektriske anlegg, eller ved feil bruk av elektrisk utstyr. Derfor anbefaler vi å gjennomføre kontroller av alle elektriske anlegg, tilføyer han.

En sikrere hverdag

En elkontroll skal ivareta sikkerheten i anlegget og avdekker hvor godt vedlikeholdt det er. En elkontroll kan dermed bidra til å redusere faren for brann.

– Det er mye du selv kan gjøre for å forebygge uhell, men mange feilkilder kan kun oppdages av fagpersoner med riktig utstyr. Det kan være alt fra jordfeil til varme punkter i sikringsskapet, som ikke kan ses med det blotte øye, forklarer Strand.

Når elkontrollen er gjennomført utstedes det en tilstandsrapport av det elektriske anlegget med en oversikt over eventuelle feil og mangler, samt anbefalinger om forbedringer. Sjekken innebærer også en kontroll av brannslukningsapparat og røykvarslere, som er vesentlig at fungerer hvis uhellet er ute.

Rabatt hos de fleste forsikringsselskaper

Det beste er å gjennomføre elkontroller med jevne mellomrom. Mange forsikringsselskaper gir gode rabatter til de kundene som utfører slike jevnlige kontroller og kan vise til rapporter som dokumenterer et godt vedlikeholdt elektrisk anlegg.

Tryggere boligsalg med elsjekk

I den vanlige takstrapporten, som lages i forbindelse med salg av bolig, er det som regel knyttet få kommentarer til hvordan tilstanden er på det elektriske anlegget. Årsaken er at takstmenn flest ikke har spesielt høy kompetanse på elektriske anlegg.

– Det aller beste ville vært om det hadde blitt gjennomført en kontroll av det elektriske anlegget, og at selger kunne legge frem en rapport som dokumenterte tilstanden overfor kjøper. Da vil kjøperen føle seg tryggere på at han har gjort et godt kjøp, og selgeren kan også føle seg trygg siden han har gjort det som står i hans makt for å avdekke mulige feil og mangler, sier Strand til slutt.