I Norge har vi mye av både vær og vind, og det sier seg dermed selv at taket utsettes for mange og store påkjenninger.  Vedlikehold av denne viktige delen av huset er det imidlertid mange som glemmer. Minst én gang i året bør du undersøke taket for å sjekke at det er i god stand. Dette kan du gjerne gjøre selv, og det er en enkel måte å øke sjansen for at du har et tett tak lenge.

Bytt ut ødelagte rister

Hvordan taket skal undersøkes, kommer an på hva slags tak du har. Har du flatt tak tekket med takpapp eller folie, bør du starte med å gå over alle skjøter. Sjekk at de ikke spriker, og bruk eventuelt asfaltlim til å lime løse omleggsskjøter. Det er for øvrig vanlig at det blir sår, hull eller pløser på taket etter noen år, og disse tettes best med en bot eller et strøk med asfaltkitt.

Kontroller også at vannet kan renne fritt ned i slukene og rengjør godt rundt disse. Sørg for at slukristene sitter godt, og skaff nye dersom du mangler noen. Uten rister vil fremmedlegemer som løv renne ned røret slik at det blir tett, og dette vil føre til at du får vann på taket. Kost videre bort sand og grus fra taket og sjekk alle oppbretter og hjørner på gesims, lyrer, piper, luker og lignende.

Kontroller loftet

I tillegg til dette, er det viktig å sjekke om det finnes spiker som har kommet opp gjennom takpappen. Disse erstatter du eventuelt med tretroskruer med flatt hode og legger en bot papp over. Du kan også tette med asfaltkitt. Rens for øvrig takrenner og fest eventuelle løse beslag. Vær ekstra nøye når du sjekker pipebeslaget. Dette skal ha god tetning mot pipen, så dersom du finner åpne fuger, må disse tettes med fugemasse. Husk også å sjekke taket fra innsiden dersom det er mulig. Se om du finner tegn til lekkasjer.

Sjekk undertaket

Også skrå tak må kontrolleres årlig, selv om dette kan være litt vanskeligere enn å sjekke flate tak. På de fleste skråtak er det imidlertid en takstige opp til pipen som du kan bruke. Dersom du har shingel på taket, bør du sjekke at tungene sitter limt som de skal, og at spiker ikke kommer opp gjennom tekkingen. Har du takstein, bør du sjekke at disse ligger tett og fint, og bytte ut eventuelle sprukne stein. Mangler det noen, skal naturligvis også disse erstattes.

Hvis du har undertak i form av sutak eller duk bør du sjekke takfoten grundig ved å løfte på nederste takstein og kontrollere at undertaket ligger riktig ved takfoten. Det betyr at vann på undertaket renner i takrennene dine og ikke ned i veggen. Dette er en svakhet på mange tak med forenklet undertak og er derfor et viktig punkt på sjekklisten.

Husk også å rense takrennene dine hvert år, og skråtak bør i likhet med flate tak også kontrolleres fra loftet for å tilse at det ikke lekker.

Kilde: NorTekk AS