- Et vindu bør kunne holde i minst 30 år forutsatt riktig vedlikehold. Et vindu holder ikke så lenge om det ikke vedlikeholdes godt med maling og smøring av hengsler og beslag, sier Dag Sture Sundt.

Når du skal velge nye vinduer er det flere forhold som må tas hensyn til.

- Når man skal velge nye vinduer er det viktig å tenke på hvilket hus vinduet skal brukes i. Det er ulike hensyn som må tas om vinduet skal settes inn i en ny enebolig eller om det skal inn i et gammelt hus under rehabilitering. Beliggenhet vil også bestemme hvilke vinduer du bør velge. Fjellhytter har ofte smårutede vinduer og hytter ved sjøen har ofte store, fortsetter Sundt.

- I en ny bolig kan man i prinsippet velge de fleste vindustyper så lenge u-verdien er tilfredsstillende. U-verdien angir hvor god varmeisolasjonen er, og kravene til u-verdi ble fra 1. januar 2016 satt til 0.80. Dette er et lovpålagt krav fra myndighetene som man må ta hensyn til når man setter opp en ny bolig, sier han.

Små boliger, fritidsboliger under 70 kvadratmeter og laftede boliger kan få unntak fra kravene. Bygg som produserer lokal fornybar elektrisitet kan i tillegg få noe lempeligere krav til energieffektivitet.

Prinsipper for gode vinduer

Vinduer er noe du ønsker å ha i flere tiår. For å oppnå lang levetid på vinduene er det en del viktige prinsipper som må følges.

- Det er viktig å velge en leverandør som er medlem av Norsk Dør og Vinduskontroll (NDVK). Det er også viktig å velge vinduer med god impregnering for å unngå sopp og råte. Vakuumimpregnering er en god løsning for å sørge for det, sier Sundt.

Boliger som ligger på ekstra værutsatte steder bør benytte aluminiumsbekledde vinduer. Dette gir ekstra god beskyttelse mot slitasje fra sol og vind.

- Det som begynner å komme i bransjen nå er dette med aluminiumsbekledde vinduer. Det legges et aluminiumsjikt utenpå vinduet som gjør at vinduet tåler vær og vind bedre. Man bør velge aluminiumsbekledde vinduer om man har hytte eller hus mot sjøen, sier han.

Bruk profesjonelle

Det er en relativt krevende jobb å installere nye vinduer på riktig måte.

- Det er en del i forhold til tetting som gjør det viktig at det blir gjort på riktig måte. Det er andre krav til tetting i dag enn for noen år siden. Det finnes monteringsanvisninger, men vi anbefaler å bruke profesjonelle installatører, sier Sundt.

Viktig med vedlikehold

Som med alt annet av boliger og eiendom kreves det jevnlig vedlikehold for å oppnå ønsket levetid.

- Man bør jevnlig ta en tur rundt huset for å se over vinduer for skader og slitasje. Skader og slitasje må males over der det er kommet inn til treverket. Det er også viktig å smøre hengsler og beslag årlig, avslutter han.