- Sesongvariasjoner i utbredelse og forekomst av skadedyr ser vi blant dyr og insekter som er direkte avhengige av spesielle temperaturer for å leve. Vi ser derfor økning i aktivitet blant rotter og mus om høsten, sier Arne Nese i Rentokil Initial.

- Vi ser størst problemer forbundet med rotte, mus og veggedyr. Utbredelsen er forskjellig da gnagere sprer seg ved egen aktivitet, mens veggedyr sprer seg med reiseaktivitet og bagasje, sier han.

Alle boliger like utsatt

Etablering og utvikling av skadedyr skjer i alle bygninger. Boligtype, geografisk plassering, eller boligens alder har lite å si.

- Det er viktig å tenke på hva man selv gjør for å invitere skadedyr til hjemmet sitt. Rotter og mus er på konstant jakt etter et sted å finne ly og mat. Finner en rotte de gitte forholdene i et nytt hus kan de like gjerne slå seg ned der. Bor man i et område med eldre bebyggelse bør man tenke over at det finnes mye gammelt under bakken. Rør som ligger brakk fungerer som fantastiske ferdselsårer for rotter og man må kontrollere at alle sluk har slukrister, sier han.

Tiltak for å redusere risiko

Som boligeier er det viktig at man er klar over at det hele tiden er flere som har lyst bo i det samme huset eller leiligheten.

- Det viktigste man som boligeier kan gjøre er å bli kjent i alle kriker og kroker for å tette åpninger og svakheter i bygningskroppen. Dette kan være lufteventiler som ikke er påmontert nett, utettheter rundt kabelgjennomføringer eller kjellervinduer i dårlig forfatning, sier han.

- Det er også viktig å fjerne vegetasjon tett inn mot bygget og ting man ikke bruker. En gammel sofa i kjelleren eller garasjen er et ypperlig skjul for rotter og mus som er på konstant jakt etter et sted å etablere seg, sier han.

Alle skadedyr et avhengig av mat, spesielt rotter og mus. Avfall fra mat og organisk avfall må derfor gjøres utilgjengelig.

- Det er en klar forutsetning at alt organisk avfall gjøres utilgjengelig gjennom bruk av sikre beholdere. Mating av småfugler fra fuglebrett anbefales heller ikke da søl rundt matstasjoner er en fantastisk matkilde for gnagere, sier han.

Tiltak for borettslag

Også borettslag og sameier må ta hensyn til skadedyr.

- Informasjon om skadedyr må distribueres og være på dagsorden i møter. Som ekspert på bekjempelse av skadedyr har jeg gjennom 30 år sett mange tilfeller der åpenhet og varsling hadde løst problemet på et tidligere stadium, sier han.

- Kjellerboder som ikke har vært i bruk på lang tid skjuler ofte uheldige overraskelser. Mange skadedyrtilfeller blir oppdaget ved at man går inn og rydder opp i boder, fellesområder og kjellerganger, sier han.

Det er viktig med informasjon om det skulle oppstå problemer av en slik karakter at profesjonelle må benyttes. Borettslag bør derfor gjennomføre inspeksjon og risikovurdering.

- Det viktigste er å avdekke og sikre seg kunnskap om hva man kan stå ovenfor av skadedyr. Siden det er mange selskaper å velge mellom er viktig å velge en leverandør som forholder seg til gjeldende lover og regler. Be derfor alltid om dokumentasjon på dette, sier han.