1. Foreta en grundig sjekk

Ta en grundig sjekk for å vurdere takets tilstand. Du kan bruke denne sjekklisten:

  • Sjekk at vannet renner ned i takrennene og videre ned i nedløpet og deretter bort fra huset. Fjern gammelt løv, barnåler og gammel skit i takrennen.
  • Ta en visuell sjekk på all takstein og mønestein for å eliminere at de er ødelagte eller forsvunnet.
  • Ved flate tak må man være påpasselige med å sjekke sluk og sørge for at vannet renner ned i nedløpet, slik at det ikke blir liggende igjen på taket.
  • Sjekk pipeløpet for fuktutslag, samt feieluke.
  • Alle områder der takflatene perforeres bør kontrolleres spesielt (piper, luftehatter, takvinduer, også videre).
  • Gå på loftet for å inspisere undertaket, se etter misfarging/råte i treverk, plater, også videre.

2. Pass på å få riktig lufting

Uten lufting i takkonstruksjonen oppstår kondens, fukt og på sikt sopp, mugg og råteskade. Dersom luftingen i takkonstruksjonen ikke fungerer må dette utbedres, hvis ikke vil det kunne oppstå betydelige skader i hele takkonstruksjonen.

3. Hvor gammelt er taket?

Det er også viktig å avdekke hvor gammelt taket er. Dette vil gi deg en indikasjon på hva som kan oppstå av eventuelle skader og hva du må se ekstra nøye etter ved en kontroll/taksjekk.

4. Bruk fagfolk

De er sikre på produkter og løsninger for ditt tak. Ta kontakt med en taktekker eller blikkenslager, så hjelper de deg til den riktige løsningen for deg og ditt behov.

5. Skriftlig tilbud

Godta aldri bare muntlige tilbud, eller et uspesifisert tilbud.