Derfor er det viktig å forholde seg til seriøse aktører og gjennomføre kontroll ved ferdigstillelse og levering.

- Når man ønsker å pusse opp et baderom er det ofte fordi man ønsker å modernerise slik at det oppfyller dagens krav og trend.  Det som er viktig når man bygger et våtrom er at man bygger det riktig første gang, sier Vidar Wold, daglig leder i VW Consult.

- Det viktigste er å sjekke hvilke firma som er involvert og at de faktisk kan det de sier. Et annet viktig moment er at man skriver kontrakten hvor kunden signerer på det som faktisk skal leveres, sier han.

Krever grundig prosjektering

Dette betyr at man må prosjektere det som skal gjøres før man starter opp byggingen.

- De som skal utføre jobben er pålagt å prosjektere, slik at du vet hva som faktisk skal gjøres. Du må vite hvordan løsningene skal være, hvilke produkter som skal brukes, plasseringen av tette sjikt og mye annet. Alle forhold som bestemmer at våtrommet blir tett, sier han.

- Det betyr at man må planlegge egne oppgaver og hva de involverte i prosjektet skal gjøre. Når alle er blitt enige om hvilket ansvar de har må det utvikles en fellesplan. Den skal inneholde punkter og sjekklister for utførelse slik at kravene oppfylles i henhold til plan- og bygningsloven, vesentlig Tek 10, sier han.

- Ved oppussing av bad er det loven om håndverkstjenester som gjelder i forbrukerforhold. Utførende part må opplyse kunden om hvilke konsekvenser valg av løsning gir om det ikke innfrir forskriftskravene, sier han.

Kontrollere leveransen

Oppussing av baderommet krever nøyaktig dokumentering fra oppstart til levering. Et baderom inneholder mange skjulte detaljer som er viktige å kontrollere.

- Det må leveres komplett dokumentasjon på hva som er brukt av produkter og bilder av skjulte detaljer. Det må etableres fallsoner i gulvet slik at vannet renner til avløp og detaljerte tegninger som viser dette. Dette er det viktigste som må gjøres og krever god kommunikasjon mellom den prosjekterende, den utførende og deg som tiltakshavende, fortsetter Wold.

- Ved nybygg kreves det uavhengig kontroll fra en tredjepart som skal ha tilsendt dokumentasjon før jobben påbegynnes. En slik uavhengig kontroll skal utføres av et firma uten tilknytning til de som skal utfører jobben. Dette gjelder bare søknadspliktige tiltak. Eksempler på søknadspliktige tiltak er eksempelvis når en branncelle brytes, en bærevegg flyttes eller fasaden endres, sier han.

Mange feil på bad

Det er ofte rørlegger som får skylden om det er feil på våtrom. Skadene kommer ofte fra slurv og feil med membraner, tettesjikt og fall på gulvet. Det forekommer dessverre mange brudd på manglende prosjektering og utførelse i forhold til regelverket. Byggebransjens våtromsnorm gir gode retningslinjer for å unngå feil og mangler.

- Det er mange håndverkere som ikke leser monteringsanvisninger noe som fører til alvorlige feil. Bransjen har en søkemotor som heter kompetansesjekk.no hvor man kan søke på hvilke godkjenninger bedriften har. Fagrådet for våtrom arrangerer kurs både for prosjekterende, utførende og kontrollerende. Direktoratet for byggkvalitet har en frivillig ordning for sentral godkjenning. Dessverre viser erfaring at dette ikke noen garanti for reell kompetanse for utførelse av våtrom, avslutter Wold.