Innen hjemmelading har det vært mange dårlige og tildels også farlige løsninger.

– Noen har benyttet den vanlige garasjekontakten, men der er strømstyrken og kapasiteten egentlig alt for dårlig til å lade en moderne elbil. En ny Tesla med et batteri på 100 kilowatt vil for eksempel trenge en ladetid på nærmere 50 timer fra en slik kontakt. En helt vanlig E-Golf med et batteri på 30 kilowatt vil du ikke klare å fullade i løpet av natten med en slik løsning, sier Anders Rudlang, daglig leder i Energiplan AS, et datterselskap til Ustekveikja Energi.

– Hvis du bruker mer enn 10 ampere over lenger tid blir hele anlegget varmt, og derfor medfører det også en viss brannfare å lade elbiler på vanlige jordede garasjekontakter, fortsetter Rudlang.

Løsningen er å anskaffe et profesjonelt ladeutstyr som er utstyrt med en Type 2-kontakt. Dette er en internasjonal standard som nå er tilgjengelig på alle nye elbiler.

– Type 2-kontakten er den pluggen du kobler i laderen, de fleste nye biler har også Type 2-kontakt på bilsiden. I tillegg må du ha en ladeenhet som inneholder alle nødvendige elementer som eksempelvis sikringer og kjøling. Sammen med Type 2-kontakt anbefales at ladeenheten bruker Modus 3. Dette sørger for et trygt og intelligent samspill mellom laderen og bilen. For eksempel gjør den det ikke mulig å dra ut ladekontakten mens det er strøm i kabelen, sier Rudlang.

Noen ganger er det nødvendig å trekke en ny kabel med større tverrsnitt frem til laderen, eventuelt å legge opp en ny og større kurs. Selve laderen koster cirka 10 000 kroner, i tillegg kommer montering og elektrikerarbeider knyttet til kurser, kabling og montering. Hvis boligen har 400 volts anlegg er det både enklere og rimeligere å montere ladeutstyr enn i gamle hus med 230 volt.

– Laderen kan også utstyres med en godkjent måler og nettilknytning slik at man kan hente ut en oversikt over hvor mye man lader for via nettet. Det kan være kjekt for de som har firmabil og kan få kostnadsdekning for ladekostnadene fra arbeidsplassen sin.

Felles garasjeanlegg

I borettslag og sameier er lading av biler en vanlig problemstilling og kan fort bli ganske komplisert av tekniske årsaker som manglende strømkapasitet, men også fordi det finnes en del Narvestader som er motstandere av å montere ladeanlegg. De vil i hvert fall ikke være med å betale for noe slikt.

– Heldigvis ser vi at holdningene er i ferd med å endre seg, og i mange borettslag og sameier har styrene forstått at de etterhvert vil være nødt til å legge forholdene til rette for lading. Prinsippene for selve ladeutstyret er gjerne de samme som jeg beskrev tidligere, men det kreves også løsninger for lastbalansering hvis flere ladere seriekobles. Lastbalansering er en intelligent ladeløsning som fordeler den strømmen som er tilgjengelig mellom de ladestasjonene som er i bruk på en rettferdig måte. De fleste vil nok trenge å utvide strømkapasiteten som kommer inn i garasjeanleggene og det er også en del teknisk infrastruktur som må på plass i slike fellesanlegg. I tillegg må man ha en administrasjonsløsning som håndterer betaling og bruk på en skikkelig måte. Derfor er mitt råd å kontakte en profesjonell leverandør som har kompetanse og erfaring om ladestasjoner til felles garasjeanlegg for å få råd og veiledning om hva man trenger, forklarer Rudlang. 

Boligen øker i verdi

– Med den takten vi har i salget av elbiler og ladbare hybrider i dag, vil vi ha rundt 400 000 slike biler i 2020. Derfor haster det å etablere flere sikre og gode ladeløsninger. Etter hvert vil det nok bli en selvfølgelighet at det finnes lademuligheter i tilknytning til alle boliger. Å etablere slike løsninger øker boligens verdi, enten det er en enebolig, eller en leilighet med parkeringsplass i et felles garasjeanlegg.

– Det er også et godt argument, avlutter Rudlang.