Det er mange årsaker til at disse insektene forsvinner. Moderne landbruk og nye dyrkingsmetoder, bruk av plantevernmidler, gjengroing av kulturlandskap og klimaendringer er de viktigste årsakene til at de har problemer med å finne nok mat til riktig tid, det vil si nektarrike blomster.  I Norge er omtrent en tredel av ville bier og humler i fare for å forsvinne, men det går an å hjelpe dem.  I vår var jeg med på lanseringen av kampanjen Summende hager, som Miljødirektoratet og Det norske hageselskap står bak.  Den inviterer oss til en dugnad for humla.

Kan du hjelpe?

Alle som har en hageflekk eller en balkongkasse, eller tilgang til grøntområder der du bor, eller i barnehage, skolegård eller arbeidsplass, kan hjelpe til med å redde humla.  Kampanjen gir deg enkle tips til hva slags blomster og busker du kan plante som humlene trenger for å finne nektar fra tidlig vår til sen høst. Humler og bier kan finne seg til rette på mange ulike områder, bare det finnes blomster der, et sted å lage bol og sammenhengende grønne områder. Til og med industriområder og sandtak kan ha blomster som humlene liker.  

Truffet en nerve

Dugnaden for humla har truffet en nerve hos mange mennesker: Folk bryr seg om naturen og miljøet, og spør seg hvordan de kan bidra til et grønnere miljø blant annet gjennom å  dyrke egen mat.  Denne trenden gjør seg særlig gjeldende i byer.  I Oslo er det for eksempel kø for å komme med på kurs i balkongdyrking, og lange ventelister for å leie små parseller.  Det arrangeres humlekurs og -vandringer.  Også eiendomsbesittereog -utviklere ser muligheter som den økte etterspørselen etter grønne lunger gir, og  hvordan de gir økt verdi til områdene.
Det anlegges bikuber på takterrasser, og folk går sammen om å etablere kjøkkenhager i bakgårder og fellesområder.  Flere restauranter etterspør kortreist mat, så for hobbbydyrkerne er det gode muligheter for avsetning på produktene. Ved å legge til rette for humler og bier i byen, er vi med på å gjøre noe sammen for et bedre miljø og for at vi fortsatt skal få nyte godene av insektenes jobb. Blir du humlas venn i sommer, kommer den garantert tilbake neste år, fordi da vet den at den finner nektar i blomstene du har plantet.  Slik er du garantert belønningen av  lyden og luktene av en summende hage neste år også. Og så har du gitt ditt bidrag til en grønnere og bedre by å leve i for både mennesker og humler.

Bli med på sommerens viktigste dugnad.  Finn flere tips på summendehager.no